Uncategorized

בית הנייר - הנדסה, ייעוץ, תכנון וביצוע מערכות אינסטלציה | ניהול ופיקוח פרויקטים לבניה

תכנון מערכות אינסטלציה לבית פרטי

תכנון והקמת מערכות אינסטלציה בבנית בית פרטי שונה מבנייה רוויה ובנית מגדלי דירות.התכנון מאופיין בתכנון יותר פרטני בהנחיות האדריכל לאחר הכנת תוכנית מפורטת לפי בקשתו של הלקוח.הליך תכנון המבנה מתחיל בשלב ראשוני בהגשת בקשה להיתר. כחלק בלתי נפרד מהבקשה נדרשת הכנת תוכנית אינסטלציה ע"י יועץ/מתכנן אינסטלציה, הכוללת "נספח סניטארי " הכפופה להוראות הל"ת (הנחיות למתקני

תכנון מערכות אינסטלציה לבית פרטי Read More »

בית הנייר - הנדסה, ייעוץ, תכנון וביצוע מערכות אינסטלציה | ניהול ופיקוח פרויקטים לבניה

חשיבות שירותי פיקוח בנייה

עומדים לפני ביצוע תחילתו של פרויקט בנייה! מעולה, חשוב שתבצעו תהליך זה עם כל הכלים העומדים לרשותכם וכך תבטיחו בכל אחד משלבי הפרויקט תתבצע העבודות ברמה הגבוה והאיכותית ביותר. שירותי פיקוח בנייה יאפשרו לכם להיות להתנהל בצורה רגועה ובידיעה ששלבי הפרויקט מתנהלים ומפוקחים בידי איש מקצוע מנוסה. עם זאת בכדי ליהנות מאותם יתרונות הטמונים בשירותיו

חשיבות שירותי פיקוח בנייה Read More »

בית הנייר - הנדסה, ייעוץ, תכנון וביצוע מערכות אינסטלציה | ניהול ופיקוח פרויקטים לבניה

מהי תכנית אינסטלציה?

תוכנית אינסטלציה יכללו בתוכם את המרכיבים הבאים: תכנון מערכת צנרת הביוב, ומערכת הדולחין ושופכין אשר מתחברות מהכלים הסניטריים כגון אסלות, כיורים מקלחות ואמבטיה, העוברת דרך קופסאות הביקורת אל מערכת צנרת הקולטנים עד לשוחות הביוב בתחום המגרש ומשם חיבור אל שוחת הביוב העירונית שתואמה לחיבור המגרש או החלקה.אדריכל המבנה או הפרויקט מעביר אל יועץ האינסטלציה את

מהי תכנית אינסטלציה? Read More »

בית הנייר - הנדסה, ייעוץ, תכנון וביצוע מערכות אינסטלציה | ניהול ופיקוח פרויקטים לבניה

מהו נספר סניטרי?

נספח סניטרי הינו תכנית האינסטלציה של המבנה.את הכנת הנספח סניטרי אחראי ומבצעו מהנדס אינסטלציה והוא גם זה שחתום עליו.הנספח מוגש למחלקת הביוב והמים בעירייה כחלק מאוד חשבו ובלתי נפרד מבקשת ההיתר לבניה.העירייה דורשת לקבל את הנספח סניטרי במקרים הבאים: כאשר מתוכנן בבניית בית חדש. ביצוע של תוספת בנייה. במידה ומתבקשת תוספת בריכת שחייה בבית קיים. לצורך חיבור קו ביוב חדש לקו ביוב

מהו נספר סניטרי? Read More »